Створення: 03.11.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/02/2011

Рішенням загальних зборів акціонерів 18.02.11 звiльнені: члени правління Вус Ірина Степанівна, акціями ВАТ не володiє, перебувала на посадi з 14.03.09, Саламова Лариса Вячеславівна, акціями ВАТ не володiє; Лапонова Марина Василівна, акціями ВАТ не володiє; Кудас Володимир Андрійович, акціями ВАТ не володiє; Голова РК Філь Тетяна Григорівна, володiє 0,03% акцій ВАТ; члени РК Геращенко Олена Петрівна, володіє 0,00001% акцій ВАТ, Головінський Віктор Васильович, володіє 0,0011% акцій ВАТ, члени Наглядової ради Грибанова Оксана Василівна, володiє 0,44% акцій ВАТ, ТОВ ”Холдінг Інфоспорт Груп”, володiє 1,3% акцій ВАТ. Зазначені посадові особи перебували на посадах з 14.03.09. Тим же рішенням терміном на 3 роки призначені: члени Наглядової ради Філь Тетяна Григорівна володiє 0,03% акцій ВАТ, попередні посади: голова правління ВАТ „Новокаховський річпорт”, Добровольська Олена Ростиславівна, акціями ВАТ не володiє, попередні посади: ген.директор ТОВ „Медіа ТОВ Промоушен”, Лапонова Марина Василівна, акціями ВАТ не володiє, попередні посади: гол.бухгалтер ВАТ „Новокаховський річпорт”, Паламарчук Олег Дмитрович, акціями ВАТ не володiє, попередні посади: комерційний директор МВСК „”Інфоспорт”; голова РК Грибанова Оксана Василівна, володiє 0,44% акцій ВАТ, попередні посади: фінансовий директор ТОВ ”Холдінг Інфоспорт Груп”; член РК Саламова Лариса Вячеславівна, акціями ВАТ не володiє, попередні посади: бухгалтер ДП „Землероб”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Троян Геннадій Іванович.