Створення: 28.04.2017

Рiшення про змiнену типу акцiонерного товариства – 18/04/17

Рiшенням зборiв акцiонерiв 18.04.17 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 28.04.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Каховський райагрохiм»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Каховський райагрохiм».