Створення: 10.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/05/2012

Рішенням загальних зборів акціонерів 03.05.12 звiльнені члени Наглядової ради, які перебували на посаді з 18.01.11: Добровольська Олена Ростиславівна, акціями ВАТ не володiє, Лапонова Марина Василівна, акціями ВАТ не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Троян Геннадій Іванович