Створення: 18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Каховський райагрохiм» Лашкул Володимир Григорович, володiє 86,87% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена член наглядової ради ПАТ «Каховський райагрохiм» Новiкова Свiтлана Олексiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

«Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена голова наглядової ради ПАТ «Каховський райагрохiм» Фiль Тетяна Григорiвна, володiє 0,03% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Каховський райагрохiм» Грибанова Оксана Василiвна, володiє 0,44% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Каховський райагрохiм» Саламова Лариса Вячеславiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана головою наглядової ради ПрАТ «Каховський райагрохiм» термiном на три роки Фiль Тетяна Григорiвна, володiє 0,03% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Каховський райагрохiм» термiном на три роки Лєщенко Олена Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада головбух ТОВ «Холдiнг Iнфоспорт Груп». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Каховський райагрохiм» термiном на три роки Грибанова Оксана Василiвна, володiє 0,44% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Каховський райагрохiм» термiном на три роки Аралiна Тетяна Степанiвна, акцiями не володiє, попередня посада вагар-облiковець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнений генеральний директор ПАТ «Каховський райагрохiм» Троян Геннадiй Iванович, акцiями не володiє, на посадi перебував з 18.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний генеральний директор ПрАТ «Каховський райагрохiм» термiном до переобрання Троян Геннадiй Iвнович, акцiями не володiє, попередня посада генеральний директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.