Створення: 26.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 26/04/2013

Рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.13 звiльнений член НР Паламарчук Олег Дмитрович, перебував на посаді з 18.02.11, акціями ПАТ не володiє. Тим же рішенням призначена на посаду члена НР Клименко Ірина Валеріївна терміном на 3 роки, попередніяпосада: менеджер по маркетингу та рекламі, акціями ПАТ не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Троян Геннадій Іванович.