Створення: 19.10.2018

Доповнення проекту рішення з питання порядку денного зборів – 31/10/2018

Приватне акцiонерне товариство «Каховський райагрохім» за ініціативою акціонера, яка володіє 2000шт. акцій товариства, повідомляє про внесення на розгляд загальних зборів нового проекту рішення (проект рішення № 2) з питання № 3 порядку денного загальних зборів акціонерів, які скликаються 31.10.2018р.:

Питання № 3:
проект рішення № 2:
надати згоду на вчинення нижчеперелічених значних правочинів, для чого уповноважити Генерального директора товариства Трояна Геннадія Івановича на укладання договорів продажу:
1) – комплексу нежитлових будівель та споруд: адмінбудівля, вхід в підвал, вхід в підвал, ганок, ганок, ганок, А,а, аі, а2, аЗ, а4, загальна площа 475,3 кв.м.; підвал, під А, загальна площа 246,3 кв.м.; млин з прибудовою, Б,б, загальна площа 220,5 кв.м.; гараж з прибудовою, В, в, загальна площа 346,4 кв.м.; склад запчастин, Г, загальна площа 257,4 кв.м.; майстерня для ремонта техніки, Д, загальна площа 589,9 кв.м.; агролабораторія, тамбур, тамбур, ганок, Е, е, е1, е2, загальна площа 106,0 кв.м.; побутові приміщення, тамбур, ганок, Ж, ж, ж1, загальна площа 106,6 кв.м.; аигар-склад, 3, загальна площа 1229,8 кв.м.; туалет, К; склад матеріалів, тамбур, тамбур, навіс, М, м, м1, м2, загальна площа162,5 кв.м.; навіс-зернотік, Н; прохідна, ганок, П, п, загальна площа 6,8 кв.м.; ангар-склад, Р, загальна площа 308,8 кв.м.; навіс-зернотік, С; моторний цех, навіс, Т, т, загальна площа 122,4 кв.м.; навіс, У; огорожі та споруди, 1-14, (розташованих за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, будинок 4), залишкова вартість якого згідно балансу станом на 31.10.2018 р. становить 1 021 572,78 грн. (без ПДВ );
- земельної ділянки загальною площею 2,1107 га, розташованою за тією ж адресою, балансова вартість якої становить 553 637,00 грн. (без ПДВ );
1.1) встановити вартість комплексу нежитлових будівель та споруд, яку необхідно застосувати при укладанні договору купівлі–продажу, у розмірі 1 100 000,00 грн.;
1.2) встановити вартість земельної ділянки, яку необхідно застосувати при укладанні договору купівлі–продажу, у розмірі 600 000,00 грн.;
2) інших необоротних матеріальних активів залишковою вартістю 0,00 грн;
3) виробничих запасів вартістю 1654,00 грн. (без ПДВ );
4) малоцінних швидкозношувальних предметів вартістю 1034,57 грн. (без ПДВ ).