Створення: 19.03.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 20/03/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Каховський райагрохім», які скликаються 20.03.2018р.

Станом на 14.03.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 6 966 560;
  • кількість голосуючих акцій – 6 173 002.