Створення: 30.10.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 25/10/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Каховський райагрохім», які скликаються 31.10.2018р.
Станом на 25.10.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 6 966 560;
  • кількість голосуючих акцій – 6 173 002.